Блог тема: Спорт и природа

Сплотяване на екипа със спортни събития

Изграждането на чувство за сплотеност в екипа им е нещо, което много бизнеси се опитват да постигнат. Ние осъзнаваме колко силно въздействие оказва спорта върху изграждането на екип.

Защо Geocon байк-туровете са идеални фирмени събития

След голямото covid-разделяне на екипите форматът „тийм билдинг“ стана екстраординарно важен и се използва ежедневно от всички мениджъри, търсещи събуждането и новата сила сред хората си.