Блог тема: Спорт и природа

Сплотяване на екипа със спортни събития

Изграждането на чувство за сплотеност в екипа им е нещо, което много бизнеси се опитват да постигнат. Ние осъзнаваме колко силно въздействие оказва спорта върху изграждането на екип.

Защо Geocon байк-туровете са идеални фирмени събития

След голямото covid-разделяне на екипите форматът „тийм билдинг“ стана екстраординарно важен и се използва ежедневно от всички мениджъри, търсещи събуждането и новата сила сред хората си.

Елементите на успеха на нашите служители

HR стратегията ни интегрира програми за  ангажираност на служителите, обратна връзка и обучение и развитие.

Когато се ориентираме и фокусираме около успеха на хората, резултатът е ангажирани екипи, готови да посрещнат динамиката на днешния свят.

Добрият сън е от решаващо значение, тъй като лишаването от сън води до сериозни здравословни проблеми като затлъстяване, депресия, диабет и сърдечно-съдови заболявания. Емоциите, успехът и умствените ни способности са свързани с добрия сън.

Негативните въздействия на хората върху околната среда

Земята е много добра в рециклирането на отпадъци, но ние унищожаваме и замърсяваме много повече, отколкото тя може да възстанови. Замърсяването се случва на различни нива и засяга всички видове, включително нас, хората, които живеем на нея.