Отворени позиции в Геокон

Стани един от нас

Изграждаме страхотен екип, който да засилва бизнеса ни всеки ден. Отиваме на чудесни места. Ела с нас още сега!

Позицията включва работа по разработване на нов проект за клиентска част в многослойния продукт, базиран на .Net. 

Изисквания: минимум 1 г. опит c .NET, включителнo C#. 

Месторабота: София, Допълнително промотиране: Габрово. Ref. Nr.: 03DN 

Позицията включва подръжката и разширяване функционалноста на базовия ни продукт Geocon Pro, както и разработването на нови модули за клиентска част в многослойния ни продукт.

Изисквания: минимум 5 г. опит c JavaScript and TypeScript, jQuery, HTML5, CSS (работа по реални проекти); отлично владеене на Web UI framework Angular, както и опит в разработката на responsive Web sites; познаване на RESTful APIs.

Месторабота: София. Ref. Nr.: 03DN