Как в Геокон изграждаме вътрешна менторска програма

Как в Геокон изграждаме вътрешна менторска програма

Тайното оръжие на всеки бизнес

В днешно време менторството и професионалното  ориентиране са истинската валута в света на бизнеса. Създаването на програма за вътрешно наставничество, така че екипът ви да използва знанията и опита на менторите, е нещо, от което те могат да извлекат огромна полза – по повече начини, отколкото може да си представите.

Независимо колко опит и знания имате, винаги ще спечелите от съветите на един страхотен ментор.

Търсенето на съвет от ментор може да бъде полезно в безброй сценарии. Той може да предложи обективни мнения относно избора, свързан със семейството, здравето и връзките, а също и може да даде полезни насоки за кариерно развитие, удовлетвореност от кариерата, съвети за изпълнение на задачи или нови проекти.

Ползи от създаването на вътрешна менторска програма

Програмите за вътрешно наставничество са инициативи, които обикновено се ръководят от мениджъри и са предназначени да насърчават по-опитни и по-възрастни членове на екипа да предлагат своите насоки и подкрепа на младшите служителите, които ги търсят.

Освен очевидните ползи, които менторството носи, има и някои по-фини ползи, които създаването на такава програма може да донесе на организацията, която я прилага.

Менторите създават по-безопасно място за служителите

Поради йерархичната динамика на взаимоотношенията мениджър – подчинени, много служители не се чувстват комфортно да се отворят към своите мениджъри и да споделят предизвикателствата си или да искат съвет.

Когато служителят получи наставничество от мениджър, границите между социалните роли могат да се размият, причинявайки поредица от негативни последици.

От друга страна, без никакво наставничество или ръководство изобщо, служителите могат в крайна сметка да се чувстват изгубени и неподдържани, което много често води до чувство на безпокойство и стрес – което кара тяхната производителност и благополучие на работното място да спадат.

Това е мястото, където менторските програми се появяват на бял свят. Когато служителите имат достъп до обективни фирмени ментори, за които не се отчитат, времето им с ментора се превръща в зона за безопасност, където те могат да търсят насоки, без да се страхуват, че това ще повлияе на тяхната работа или ще повиши нивото на безпокойство и стрес.

Рентабилен начин за осигуряване на професионално развитие

Подкрепянето на служителите в тяхното професионално развитие е решаваща част от гарантирането на техния (а и на цялата организация) успех. Но разходите за привличане на външни агенции за провеждане на семинари за професионално развитие често са доста големи и ни възпират от често провеждане.

Изграждането на гладко работеща програма за вътрешно менторство позволява на нашите служители да се възползват от предимствата на непрекъснатото професионално развитие, без това да натоварва бизнеса.

Бизнес култура „Предай нататък“

Менторската програма подобрява значително бизнес културата в офиса. Докато всички сме заети със суматохата на ежедневните задачи, често забравяме за важността на добрината и даването обратно.

Освен това менторските програми създават и атмосфера на позитивност и насърчават идеята за предаване на тази позитивност и към другите.

Какво да търсите в добрия ментор

Въпреки че всеки може да получи съвет от ментор, част от изграждането на солидна вътрешно-фирмена менторска програма е идентифицирането на правилните кандидати за тази роля.

Има три основни специфични критерия, на които трябва да се обърне внимание при избора на ментори:

1. Разнообразен опит

Знанието може да е сила, но опитът е мъдрост – а мъдростта е едно от ключовите качества на добрите ментори. За да дават разумни и висококачествени съвети, менторите трябва да могат да черпят от собствения си личен опит.

Докато опитът често се интерпретира като „прекарване на дълго време някъде“, когато става въпрос за подбор на отлични ментори, опитът включва разнообразие и многослойност. Дори ако някой е имал десетилетия опит в индустрията, ако не е изпълнявал различни роли, живял на различни места и участвал в различни проекти, това все още не означава, че той ще е в състояние да се свърже с широк кръг от хора. Колкото по-разнообразен е опитът му, толкова по-добър ментор ще бъде той.

2. Желание и възможност за участие

Създаването на менторска програма е много повече от просто добавяне на страница в уебсайта. Менторите трябва действително да бъдат на разположение, за да осигурят своето време и опит – когато са нужни.

Обикновено в менторските програми се включват опитни хора, които колективно покриват широк спектър от експертни познания. Те са склонни да работят по много проекти, което често ограничава тяхното разположение.

Чудесен начин да гарантираме, че нашите ментори ще бъдат винаги на разположение, за да изпълнят ангажимента си, е като ги стимулираме – чрез заплащане или други интересни и уникални ползи. Менторът трябва да е адекватно стимулиран, за да приеме програмата сериозно.

3. Ясен изказ и красноречие

Думите, които менторите избират да използват, когато предлагат съвети, насоки и мотивация, обикновено се приемат както буквално, така и сериозно. Поради това едно от ключовите качества на нашите ментори, е способността им да предават своите насоки по ясен, разбираем и лаконичен начин.

Да бъдем проактивни

Създаването на рамка с отлични ментори е добра първа стъпка, но ако ръководителите на програмата се отпуснат и я оставят да работи “по инерция”, тя в крайна сметка ще “зацикли”.

За да се развива програмата ни и да постигне резултати, мениджърите ни работят постоянно по нея и създават възможности за редовно събиране на ментори и наставлявани.

Когато всички заедно полагаме усилия за популяризиране на идеята за менторство на работното място, ние насърчаваме наставниците и служителите да приемат и дават  обратно, а компанията ни се възползва от всички ползи на тази кръгова позитивност.