Блог тема: Меки умения

Меки умения за разработчици

Освен че е добър програмист, всеки разработчик се нуждае от умения в своите инструменти. Вижте нашето Ръководство за меки умения за разработчици.

По-добро управление на уменията

Редки или критични умения се разглеждат като такива, които не могат да бъдат заменени от автоматизация, или са специфични за уникални работни места в компанията.

Как да бъдете истински по-добър човек

Не се смятате за лош, дори се смятате за много приятен човек. Но сега, с доста повече житейски опит, започвате да се съмнявате в това. Понякога имате ли чувството, че „се преструвате“, че дълбоко в себе си всъщност сте егоист и лош, се отблъсквате хората с поведението си?

Как в Геокон изграждаме вътрешна менторска програма

В днешно време менторството е истинската валута на света на бизнеса. Създаването на менторска програма, така че екипът ви да използва знанията, експертизата и опита на менторите, е нещо, от което те могат да извлекат огромна полза.

Ето защо обичаме ангажираността на служителите

Обичам ангажираността на служителите съм убеден, че и вие също: засилена екипност, намалени стрес и текучество, по-гладки процеси и навлизане на новите служители. Предимствата са много, ето няколко от най-релевантните за съвременния бизнес.

Изграждане на фирмена култура при дистанционна работа

Докато преминаваме от опасенията за VPN връзките и сигурността на видео срещите, се появява друг въпрос: Как да поддържаме сътрудничеството и фирмената си култура с дистанционно работещите служители, когато не всички сме във фирмения офис?

HR стратегията ни интегрира програми за  ангажираност на служителите, обратна връзка и обучение и развитие.

Когато се ориентираме и фокусираме около успеха на хората, резултатът е ангажирани екипи, готови да посрещнат динамиката на днешния свят.

Добрият сън е от решаващо значение, тъй като лишаването от сън води до сериозни здравословни проблеми като затлъстяване, депресия, диабет и сърдечно-съдови заболявания. Вашето емоционално благополучие, производителност и умствени способности са свързани с доброто наспиване.