Блог тема: Успех на клиентите

Забавната фирмена култура помага за лоялността на клиентите

Добрата работна среда ще доведе до доволни служители, които ще работят по-ефективно. Тази стойност ще доведе до доволни клиенти, които ще станат по-лоялни и ще ни препоръчат на други като тях. Това ще доведе до повече приходи и печалби.

Ето защо обичаме ангажираността на служителите

Обичам ангажираността на служителите съм убеден, че и вие също: засилена екипност, намалени стрес и текучество, по-гладки процеси и навлизане на новите служители. Предимствата са много, ето няколко от най-релевантните за съвременния бизнес.

Елементите на успеха на нашите служители

HR стратегията ни интегрира програми за  ангажираност на служителите, обратна връзка и обучение и развитие.

Когато се ориентираме и фокусираме около успеха на хората, резултатът е ангажирани екипи, готови да посрещнат динамиката на днешния свят.