Блог тема: Грижа за околната среда

Негативните въздействия на хората върху околната среда

Земята е много добра в рециклирането на отпадъци, но ние унищожаваме и замърсяваме много повече, отколкото Земята може да се възстанови. Замърсяването се случва на различни нива и засяга всички видове, включително нас, хората, които живеем на нея.

6 екологични ползи от зелените покриви

С добавената функционална стойност, зелените покриви се оказват един от най-добрите избори в градските райони. Те ни предлагат възможности за осигуряване на нови социално привлекателни пространства, които могат да противодействат на загубата на естествени жилищни пространства.